IF愛 you and me-情侶對飾

 

-If love is equal to you and me-

 

是妳,在我的心中倒滿了寧靜的湛藍,

讓我這艘漂泊的小船有了靠岸的港灣,

是妳,讓我的航道有了新的方向,

 

我要航向屬於我們的未來,…

直到海枯石爛…

-

 

 

 

     Rebecca 收到IF親自準備的禮物,會有什麼反應呢?   GO !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽底下沒有新鮮事,

在我的世界裡,

 

只有牽著妳的手一起走下去的這件事。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


情人節禮物商品推薦


 

已無更多商品