IDEA ROCK

 

 

-年年紀念 週年快樂-

 

因為妳,讓我相信世上有真愛,

因為妳,讓我擁有愛人的能力,

 

信仰愛,讓我知道妳就是我未來邊界,

妳在哪,我也會一直在哪…

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們要年年紀念,累積下厚實的回憶,

等我們年老,就有很多故事可以說給小孩們聽。

 

 

 

 

 

 

 

謹記初衷,愛,不止息。

 

 

 

 

 

 

 

 


週年紀念禮物商品推薦