IDEA ROCK

CIM173 秘密定情手環
 • CIM173 秘密定情手環
 • CIM173 秘密定情手環
 • CIM173 秘密定情手環
 • CIM173 秘密定情手環
 • CIM173 秘密定情手環
 • CIM173 秘密定情手環
 • CIM173 秘密定情手環
 • CIM173 秘密定情手環
 • 樣式:男
 • 商品材質:西德鋼、銀色、鍍黑
 • 手圍(CM):18.5
 • 寬度(CM):0.6
 • 刻字字數:7個字母
 
 


尺寸調整教學
 

 

在手腕上比對約略尺寸  

適當的施力調整至合適尺寸